up previous

Dotările si experienta 3D Rom Design includ:

 

Modelare (în CATIAV5 & Solidworks)

 

Modelare Repere si Anasamble

Generare Automată Desene Executie

Compatibiltate CatiaV5/V4, dxf/dwg,

STEP, CADAM, IGES, Solidworks etc

Proiectare Tablă si Desfăsurate

Analiză cu Element Finit (ANSYS)

 

Predictia Stressului; Analiză Statică

lineară si nonlineară

Analiză Dinamică

Analiza Flambajului

Optimizare de Formă si Material

Analiză la Oboseală

 

Proiectare utilaje si tehnologii de fabricatie

 

3D Rom Design vă oferă solutii competitive cost /calitate în diverse domenii:

 

Proiectare Material Rulant (proiecte curente împreună cu  Compagnie de Chemins

de Fer Deaprtementaux -una dintre principalele companii franceze în domeniul material rulant)

Proiectare Masini-Unelte, Linii de Asamblare, Manipulare pentru industria

de automobile si materiale de constructii

Proiectare Matrite Injectie Mase Plastice

Pentru industriile auto, medicală, militară, calculatoare, cosmetică, diverse bunuri etc

Proiectare matrite injectie speciale cu partea activă obtinută prin sinterizare laser

Proiectare matrite diverse

Conversie de calitate planse 2D - AutoCAD / CATIA sau SolidWorks (2D/3D)

Servicii Plotare

 

Experienta echipei noastre cuprinde proiecte dezvoltate pentru societati din UE si Rusia.

 

Pentru alte informatii vă rugăm vizitati-ne si pe site-ul nostru www.3dromdesign.com

sau direct :

 

Dipl. Ing. Virgil ERMALIUC

Tel:   +40  21 3125010 / 3125009

Fax:  +40 21 3125007

E-mail: v.ermaliuc@3dromdesign.com

Adresa:       Sos. Berceni, 104, Sector 4

Bucuresti, Cod 041919

 România