up   next

Cine suntem .....
               3D Rom Design este o companie înfiintatã recent pe piata de proiectare
româneascã.   3D Rom Design are un capital majoritar francez si este fondatã
în urma unei colaborãri pe termen lung  (de aproximativ 5 ani) între Compagnie
de Chemins de Fer Departementaux (unul dintre liderii francezi în productia si întretinera
 de material rulant ) si specialistii nostri.
În septembrie 2001 3D Rom Design se înfiinþeazã în Bucureºti ca o companie
de consultanþã CAD/CAE.
Beneficiind de o echipã de ingineri cu bogatã experientã în diverse domenii
ale proiectãrii 3D Rom Design este pregãtitã sã ofere solutii competitive, compatibile
cu standardele europene astfel încât sã rãspundã exigentelor impuse de autoritãtile feroviare.
           În general compania dezvoltã proiectele dupã modelul ingineriei concurente,
existând un permanent schimb de informatii între beneficiar si 3D Rom Design pentru
îmbunãtãtirea solutiei pe parcursul întregului process de proiectare . În acest fel, chiar
modificãri majore ale solutiei finale nu vor produce întãrzieri majore sau cresteri
emnificative ale bugetului proiectului.
          Proiectarea prototipului virtual (folosind CATIA sau SolidWorks) si simularea
comportamentului unei structuri in functiune, prin metoda elementului finit (folosind
ANSYS) contribuie major la o proiectare eficientã cu economii semnificative în paralel
cu cresterea calitãtii.
         În momentul actual compania are o structurã modernã, flexibilã alcãtuitã dintr-un
nucleu de ingineri proiectanti si un numãr mai mare de colaboratori, proiectanti în diverse
domenii, care sunt contactati în functie de tipul si volumul lucrãrii contractate .
Ariile majore de proiectare în care 3D Rom Design este specializatã sunt:
Material Rulant
Linii de Asamblare, Manipulare si Transfer pentru industria de
automobile si materiale de constructii
Matrite Injectie Mase Plastice si alte tipuri de Matrite Industriale
Echipamente Hidraulice si Pneumatice